L’Azelozym – zestaw do pielęgnacji cery trądzikowej


Produkt do użytku profesjonalnego


LAzelozym_zestawL'Azelozym to kompletny zestaw pozwalających wykonać zabieg pielęgnujący skórę ze zmianami ropnymi. Zabieg ten wykorzystuje bakteriostatyczne właściwości lizozymu w stosunku do drobnoustrojów patogennych powodując bardzo szybka likwidację zmian ropnych bez wyjaławiania skóry.


Lizozym to naturalny enzym występujący w płynach ustrojowych żywych organizmów. Jest on wytwarzany przez gruczoły łojowe, aby kontrolować rozwój bakterii na powierzchni skóry. Należy do grupy hydrolaz glikozydowych uczestniczących w rozkładzie muraminy.

Muramina to peptydoglikan będący składnikiem ściany komórkowej bakterii. Rozkład wiązań β-1,4-glikozydowych między kwasem N-acetylomuraminowym a N-acetyloglukozaminą powoduje zniszczenie ściany komórkowej bakterii, a tym samym prowadzi do zniszczenia bakterii pod wpływam wysokiego ciśnienia osmotycznego.